profonte2Profonte

Posted by on May 22, 2016

Adviseert ideële organisaties op het gebied van strategie, organisatie, communicatie en fondsenwerving;
adviseert bedrijven, vermogende particulieren en ondernemers op het gebied van maatschappelijke
verantwoordelijkheid en de investering in ideële doelen. Profonte zet zich ook actief in voor samenwerking
tussen ideële organisaties en degenen die hierin willen investeren.

Uitdaging

In Nederland is het aantal ideële initiatieven de laatste jaren sterk gegroeid. De ideële sector staat voor
een aantal aanzienlijke uitdagingen. Ideële organisaties zijn continu op zoek naar een balans tussen
idealisme, zakelijkheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt steeds vaker om verantwoording gevraagd
van resultaten, werkwijze en financiën. Door toegenomen welvaart, terugtreding van de overheid en een
groeiend maatschappelijk bewustzijn zijn er steeds meer bedrijven en vermogende particulieren die
de ideële sector steunen. Toch zijn zij vaak nog onvoldoende bekend met deze branche en op zoek naar
de juiste aanpak om een bijdrage te leveren.

Advies

De ontwikkelingen in de ideële sector vragen van alle betrokkenen toenemende professionaliteit. Profonte
draagt hieraan bij door haar opdrachtgevers te adviseren bij het bepalen van keuzes en doelstellingen,
uitvoering en organisatie. Ons advies is pragmatisch en gericht op directe toepassing. Profonte werkt met
passie en heeft een inspirerend netwerk in zowel de ideële als de commerciële sector. Onze opdrachtgevers
bevinden zich overwegend in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking.