profonte2Profonte

Posted by on mei 22, 2016

•   Adviseert ideële organisaties op het gebied van strategie, organisatie, communicatie en fondsenwerving;
•   Adviseert bedrijven, vermogende particulieren en ondernemers op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de investering in ideële doelen.
•   Profonte zet zich ook actief in voor samenwerking tussen ideële organisaties en degenen die hierin willen investeren.

Uitdaging

In Nederland is het aantal ideële initiatieven de laatste jaren sterk gegroeid. De ideële sector is relatief jong en staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Ideële organisaties zijn continu op zoek naar een balans tussen idealisme, zakelijkheid en duurzaamheid. Tegelijkertijd wordt steeds vaker om verantwoording
gevraagd van resultaten, werkwijze en financiën. Door toegenomen welvaart, terugtreding van de overheid en een groeiend maatschappelijk bewustzijn zijn er
steeds meer bedrijven en vermogende particulieren die de ideële sector steunen. Toch zijn zij vaak nog onvoldoende bekend met deze branche en op zoek naar
de juiste aanpak om een bijdrage te leveren.

Advies

De ontwikkelingen in de ideële sector vragen van alle betrokkenen toenemende professionaliteit. Profonte draagt hieraan bij door haar opdrachtgevers te adviseren
bij het bepalen van keuzes en doelstellingen, uitvoering en organisatie. Ons advies is pragmatisch en gericht op directe toepassing. Profonte werkt met passie en heeft
een inspirerend netwerk in zowel de ideële als de commerciële sector. Onze opdrachtgevers bevinden zich overwegend in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking.